Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Ngày công bố: 21/01/2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Ngày công bố: 20/10/2020

Báo cáo tài chính quý 1/2020

Ngày công bố: 20/04/2020

Báo cáo tài chính Quý III/2019

Ngày công bố: 24/03/2020

Báo cáo tài chính Quý II/2019

Ngày công bố: 15/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày công bố: 05/07/2019

BCTC Quý I/ 2019

Ngày công bố: 05/07/2019

Bản Cáo bạch niêm yết CTCP GAB

Ngày công bố: 05/07/2019

Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày công bố: 15/03/2020

BCTC năm 2018

Ngày công bố: 07/05/2019

BCTC năm 2018

Ngày công bố: 07/05/2019

Báo cáo tài chính năm 2016

Ngày công bố: 15/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày công bố: 05/07/2019

Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày công bố: 15/03/2020

+84 237 886 0866