FLC GAB

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, tiền thân là Công ty Cổ phần GAB.

Năng lượng tái tạo

Du lịch – nghỉ dưỡng

Ngành quản lý tài sản

Vận tải hành khách hàng không và vận tải hàng hóa hàng không

Kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (viết tắt: FLC GAB), tiền thân là Công ty Cổ phần GAB.

Quý 1 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông công ty đã chính thức thông qua chủ trương mở rộng lĩnh vực hoạt động. Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh truyền thống là Khai khoáng và Sản xuất vật liệu xây dựng, FLC GAB sẽ mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực: Bất động sản nghỉ dưỡng, Quản lý tài sản, Năng lượng tái tạo, Vận tải hàng không.

 

Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Đức Công
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Vũ Thị Minh Huệ
Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Phùng Thị Thu Thảo
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Đức Công
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Vũ Thị Minh Huệ
Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Phùng Thị Thu Thảo
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lâm Đức Toàn
Phó Tổng Giám đốc
Ông Lâm Đức Toàn
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Đăng Vụ
Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh
Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Hàn Thị Hồng Nhung
Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Đăng Vụ
Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh
Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Hàn Thị Hồng Nhung
Thành viên Ban Kiểm soát

Điều lệ

Điều lệ

Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, mã chứng khoán: GAB

+84 237 886 0866